BUJ

1. Vai ir nepieciešama iepriekšēja pieredze, lai pieteiktos konferencei?

Lai pieteiktos dalībai konferencē, nav nepieciešama iepriekšēja pieredze. Gaidīti ir gaidīti visi studenti – arī ne tikai no LU -, kuri vēlas piedalīties konferencē un dalīties ar saviem pētījumiem.

2. Vai es drīkstu pieteikt vairākas tēmas?

Ir iespējams pieteikt vairākas tēmas, taču kvalitāte pārspēj kvantitāti- apzinoties, ka semestrī ir vēl daudz cita darāmā, iesakām izvērtēt savas spējas izstrādāt pēc iespējas labāku darbu un nekoncentrēties uz pēc iespējas lielāka tēmu skaita pieteikšanu.

3. Vai stipendiju konkursā var piedalīties jebkuras augstskolas studējošais?

Stipendiju konkurss ir paredzēts tikai Latvijas augstākās izglītības iestāžu bakalaura, maģistra un doktorantūras studentiem.

4. Kā pieteikties stipendiju konkursam?

Piesakoties stipendiju konkursam, dalībniekam uz tā pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta konkursa pieteikuma veidlapa (1. pielikums), kas līdz 16. novembrim ir jāaizpilda un elektroniski parakstīta jānosūta uz e-pastu konference@lusp.lv vai arī jāiesūta pa pastu LU SP birojam Rīgā, Raiņa bulvārī 19-144 līdz e-pastā norādītajam datumam.

5. Vai ir iespējams anulēt savu pieteikumu konferencei?

Jā, ir iespējams anulēt savu pieteikumu, laicīgi par to paziņojot konferences organizatoriem uz e-pastu konference@lusp.lv.

6. Ko man darīt, ja es tomēr netieku uz konferenci, bet mana dalība ir apstiprināta?

Obligāti savlaicīgi jāziņo konferences organizatoriem par to, ka nespēsi ierasties uz konferenci vai kavēsi, lai laicīgi varētu veikt izmaiņas konferences programmā.

7. Vai es varēšu mainīt tēmu pēc tās apstiprināšanas?

Būs iespējams veikt nelielas korekcijas pieteiktajā tēmā un darba virsrakstā, taču pilnībā mainīt pieteikto tēmu un konferences sekciju pēc tēmas apstiprināšanas nebūs iespējams.

8. Vai ir paredzētas kādas balvas? 

Visiem konferences dalībniekiem būs iespēja iekļaut savu pētījumu konferences zinātnisko rakstu krājumā kā zinātnisko publikāciju. LU studentiem būs iespējams piedalīties konkursā uz kādu no 10 mērķstipendijām sava pētījuma turpināšanai.

9. Vai tēmu var pieteikt, ja tas izstrādāts kopā ar citiem pētniekiem?

Jā, tas ir iespējams, iekļaujot pētījuma līdzautorus referāta autoru sarakstā.

Citu jautājumu gadījumā aicinām iepazīties ar nolikumiem

Konferences nolikums

Stipendiju nolikums