BUJ

1. Vai ir nepieciešama iepriekšēja pieredze, lai pieteiktos konferencei?

Lai pieteiktos dalībai konferencē, nav nepieciešama iepriekšēja pieredze. Gaidīti ir gaidīti visi studenti – arī ne tikai no LU -, kuri vēlas piedalīties konferencē un dalīties ar saviem pētījumiem.

2. Vai es drīkstu pieteikt vairākas tēmas?

Ir iespējams pieteikt vairākas tēmas, taču kvalitāte pārspēj kvantitāti- apzinoties, ka semestrī ir vēl daudz cita darāmā, iesakām izvērtēt savas spējas izstrādāt pēc iespējas labāku darbu un nekoncentrēties uz pēc iespējas lielāka tēmu skaita pieteikšanu.

3. Vai stipendiju konkursā var piedalīties jebkuras augstskolas studējošais?

Nē, stipendiju konkurss ir paredzēts tikai LU bakalaura, maģistra un doktorantūras studentiem.

4. Vai ir iespējams anulēt savu pieteikumu konferencei?

Jā, ir iespējams anulēt savu pieteikumu, laicīgi par to paziņojot konferences organizatoriem uz e-pastu konference@lusp.lv.

5. Ko man darīt, ja es tomēr netieku uz konferenci, bet mana dalība ir apstiprināta?

Obligāti savlaicīgi jāziņo konferences organizatoriem par to, ka nespēsi ierasties uz konferenci vai kavēsi, lai laicīgi varētu veikt izmaiņas konferences programmā.

6. Vai es varēšu mainīt tēmu pēc tās apstiprināšanas?

Būs iespējams veikt nelielas korekcijas pieteiktajā tēmā un darba virsrakstā, taču pilnībā mainīt pieteikto tēmu un konferences sekciju pēc tēmas apstiprināšanas nebūs iespējams.

7. Kad būs pieejama konferences programma?

Tā kā šobrīd konferences programma ir izstrādes procesā, tā būs pieejama mēnesi pirms konferences norises.

8. Vai ir paredzētas kādas balvas? 

Visiem konferences dalībniekiem būs iespēja iekļaut savu pētījumu konferences zinātnisko rakstu krājumā kā zinātnisko publikāciju. LU studentiem būs iespējams piedalīties konkursā uz kādu no 10 mērķstipendijām sava pētījuma turpināšanai.

9. Iepazīsties ar nolikumiem

Konferences nolikums

Stipendiju nolikums

Nolikumu grozījumi