Programma

27. novembris

10:00 - 10:20

10:20 - 10:50
Konferences atklāšana


Pētnieku prezentācijas
11:00 - 12:40
Sekcija. Humanitārās zinātnes

Klinta Mellupa. Videospēļu anglismu morfoloģiskā adaptēšana latviešu valodā

Paula Kļaviņa. Vietniekvārdi KAS, KĀDS un pārsteiguma izteikšana latviešu valodā

Juta Valdmane. Mārtiņa prototips A. Upīša romānu ciklā “Robežnieki”

Elvīra Kalniņa. Lībiešu frazeoloģismi 1942. gada “Ūž Testament” tulkojumā

Kaspars Markus Molls. Daugavas ūdensceļa ostas vietas Latvijas teritorijā vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaiku sākumposmā

12:40 - 13:00
Pauze un tad turpinājums

Diāna Grīnvalde. Sarkanais dzelzs lietussargs: piespiedu ekumenisms LPSR 20.gs 50. gados

Elizabete Grinblate. “Izspēlēt” Holokaustu jeb sarežģītā kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācija: Žaņa Lipkes memoriāla gadījums

Viktorija Soņeca. Eiropas Savienības centieni regulēt mākslīgo intelektu

14:00 - 14:40
Pusdienu pauze
14:40 - 16:50
Sekcija. Sociālās zinātnes

Zane Meļķe. Remigrantu ģimeņu ar ārvalstnieku dzīvesbiedriem atgriešanās un integrācija

Ronalds Turnis, Māra Bičevska. Modelis Eiropas Savienības pilsētu ilgtspējīgas attīstības plānošanai un pārvaldībai

Zaiga Birste. Digitālā arhīva Garamantas.lv izmantošana latviešu valodas un literatūras stundās Latvijas skolās

Anna Holberga. Mācību stundu plānošanas un organizēšanas stratēģijas skolēnu uzmanības noturēšanai datorikas mācību stundās 4. klasē

16:50
Konferences pirmās dienas beigas

28. novembris

10:00 - 10:30
Pētnieku prezentācijas
10:30 - 12:00
Sekcija. Medicīnas un veselības zinātnes + Dabas zinātnes

Uģis Eismonts. Radioaktīvo un smago metālu antidota jauna analoga izstrāde

Nanija Lība Zukule. Smaganu mezenhimālo stromālo šūnu izolēšana no audiem un to raksturošana šūnu izmantošanai mīksto audu reģenerācijā

Ernests Tomass Auziņš. Lāzera spekla tehnoloģijas pielietošana maizes rauga koloniju detektēšanai

Anitra Zīle. Rauga detektīvs – Nelielos ieguvumus meklējot

12:00 - 12:40
Pauze un tad turpinājums​

Madara Leimane. Aromātisko ogļūdeņražu molekulu piemaisījumi sola-gela sintezētajos silīcija dioksīda stiklos

Inese Grīnbauma. Lubāna ledus loba veidotās reljefa formas Adzeles pacēlumā

Līva Volberga. Ceļu digitālo reklāmu spožuma un radītā apgaismojuma mērījumi Rīgā

13:40 - 14:20
Lekcija no Jūlijas Voicehovskas
14:20 - 14:40
Konferences otrās dienas noslēgums