Programma

21. oktobris

18:00 - 20:00
Paneļdiskusija "Uz priekšu vai atpakaļ? Pētniecība Latvijā pandēmijas apstākļos"

22. oktobris

13:00 - 13:15

13:15 - 13:55
Konferences atklāšana

Egils Stalidzāns "Zinātni vajg'? Kam zinātne mūsdienās ir nepieciešama?"
14:00 - 15:35
Sekcija. Mundus et idea

Alise Pokšāne. Agro jauno laiku Rīgas kapsētu apbedījumu izpēte ar senās DNS analīzēm: nozīmīgākās pieejas un izpētes perspektīvas

Lūcija Strauta. Sapnis par kosmosa bagātībām – vai kosmosa resursu ieguve ir legāla?

Rūdis Bebrišs. Kas objektu padara par mākslas darbu, skaņu – par mūziku? Artūra Danto mākslas pasaules idejas kritika

14:45 - 14:50
Pauze un tad turpinājums

Agnese Slišāne. Theoretical framework of entepreneurship competencies in teacher candidates education

Ādams Arvo Brūvers. Moceklis pret pasauli: kristiešu moceklības piemēri vēsturē

Milana Drugoveiko. Latviešu sarkangvardu faktors Petrogradā 1917.gadā

15:35 - 16:05
Pauze
16:05 - 17:05
Sekcija. Mundus et Homo

Bernards Kudiņš. Antroponīmu ar detoponīmiskajiem pievārdiem atveide “Nībelungu dziesmas” tulkojumā latviešu valodā

Gundega Ozoliņa. Īss ieskats Astrīdas Lindgrēnas piemiņas balvas (ALMA) specifikā un bērnu literatūras apbalvošanas fenomenā. Ko ALMA nozīmē Latvijas bērnu literatūras kopainā?

Diāna Ritere. Emocijas un afekts: vārdos, izjūtās, vērtējumos

Laura Kadile. Apziņas un gribas traucējumu ietekme uz tiesisko darījumu noslēgšanu un to tiesisko spēku

17:05
Konferences pirmās dienas beigas

23. oktobris

14:00 - 15:05
Sekcija. Mundus et Communitas

Margarita Feizaka “Ģentrifikācija un kultūras patēriņš sociālās distancēšanās laikmetā”

Elizabete Grinblate “Digitālais @utentiskums: bezsaistes un tiešsaistes dihotomija videospēļu kopienās”

14:30 - 14:35
Pauze un tad turpinājums​

Rūta Bruževica. “Socializēšanās iespējas viduslaiku pilsētā: amatu korporāciju piemērs”

Agnija Antanoviča. “Sabiedrības viedokļa ietekme uz sieviešu politisko pārstāvību: Latvijas gadījuma analīze pasaules notikumu kontekstā”

15:05 - 15:35
Pauze
15:35 - 16:35
Sekcija. Mundus et Sciens

Kristīne Kalniča-Dorošenko. “Redzes pārbaude COVID-19 laikā”

Rihards Ruska. “Eu keramiku optiskās īpšības”

Aija Kalniņa. “Ar divvērtīga mangāna joniem aktivēta magnija germanāta materiāla ilgspīdošā luminiscence”

Ernests Tomass Auziņš. “Kā raugs uzvedas, kad tam atņem būvelementus?”

16:35 - 17:00
Pauze
17:00 - 17:40
Prof. Ivars Austers "Kāpēc vienus un tos pašus pētījumu rezultātus publika interpretē nevis pasaules izpratnei, bet gan savu vajadzību apmierināšanai?"
17:40
Konferences otrās dienas noslēgums