Programma

2. decembris

10:30 - 11:00

11:00 - 11:50
Konferences atklāšana

Edvards Kuks "Atvērtā zinātne"
11:50 - 12:00
Pauze un tad turpinājums
12:00 - 13:00
Sociālo zinātņu sekcija
Kristīne Mihailova. Ilgtspējas regulu ieviešanas ietekmes mēroga novērtējums Latvijas nedzīvības apdrošināšanā
Ilze Buša. Oreola efekts – lietderīgs rīks personāla piesaistē
Aleksejs Popovs. Eiropas universitāšu aizkulises: Centrāleiropas un Austrumeiropas starptautisko studentu pēcpandēmijas vīzijas un globālā pilsonība
Didzis Meļķis. Pilsoniskie uzņēmēji digitālajā līdzdalībā sabiedrības problēmu risināšanai: konceptualizācijas nepieciešamība
Eva Ķeruže. Transnacionālo teroristisko organizāciju izmantotā vardarbība Kašmīras konfliktā – iemesli un ietekme
13:00 - 13:10
Pauze un tad turpinājums
Paula Sonita Deruma. Lomu spēles kā ierosmes avots tekstveides nodarbībās 4.–9. klasē
Anna Holberga. Spēļošana pašvadītu mācīšanās prasmju attīstībai 5. Klases skolēniem angļu valodas mācību stundās
Madara Straume. Sociālo tīklu loma profesionālo sportistu karjeras attīstībā
Lūcija Strauta. Pienācīgas un samērīgas atlīdzības princips autortiesību līgumos
14:00 - 14:30
Kafijas pauze un tad turpinājums
14:30 - 16:00
Humanitāro zinātņu sekcija
Rūdis Bebrišs. Mākslas pieredze kā ekoloģiskas domāšanas paraugs? Timotija Mortona ideju izvērtējums un iebildums noburtības nojēgumam
Gvido Oskars Grava. Nacionālās pretošanās kustības formas: Latvija 1939.-1945.
Vitālijs Varnakovs. Ukraiņu kazaki un Žečpospoļitas valdošās elites plāni Baltijas reģionā 1655.-1660. gadu poļu-zviedru kara priekšvakarā.
Kaspars Markus Molls. Vikingu laikmeta tirdzniecības liecības un centri Ventas ūdensceļā
Solveiga Ozolniece. Krišjāņa Barona teksta labojumi mītiskajās dziesmās, kas publicētas “Latvju dainu” V grāmatas VII nodaļā “Mītiskas dziesmas. Debess draudze. Dabas priekšmetu un dabas parādību personifikācija un dievināšana. (1915)”
Irina Debora Girenko. Šariats Eiropā. Kultūras sadursme vai ceļš uz juridisko plurālismu?
Inese Dāvidsone. Sejas “plīvurs” kā musulmaņu sievietes identitātes rīks un politiskās teoloģijas sociālpolitiska barjera Eiropā.
16:10
Konferences pirmās dienas beigas

3. decembris

10:30 - 10:45
Konferences otrās dienas atklāšana
10:45 - 11:20
Artūrs Zariņš, Līga Avotiņa "Pētniecības virzieni radiācijas ķīmijas jomā"
11:20 - 11:30
Pauze un tad turpinājums
11:30 - 12:30
Dabas, medicīnas un veselības zinātņu sekcija
Aleksandra Liberte. Faktori, kas ietekmē komplikācijas anastomozes zonā taisnās zarnas vēža ķirurģijā
Valdemārs Felcis. Termoelektrisko parādību izpēte šķidra metāla porainās sistēmās.
Aiga Salmiņa. Māla minerālu un bioloģiski aktīvu vielu kompozitmateriāli ar antioksidatīvām īpašībām izmantošanai ādas aizsarglīdzekļos
Uģis Eismonts. Dzelzs ferocianīda modifikācija cilvēku un vides aizsardzībai no radiaktīvā cēzija iedarbības
12:30 - 13:00
Pauze un tad turpinājums​
13:00 - 14:00
Konferences noslēgums