Programma

21. novembris

14:00 - 14:15

14:15 - 14:45
Konferences atklāšana

Asoc. prof. Andris Levāns "Sarunas par savu nāvi. Ars moriendi viduslaiku Eiropas kultūrā"
15:00 - 16:30
Sekcija. Homo et persona
“Zinātne kā karjera”, lektors Aigars Kokins

Kukle Līva. Jā, that’s true: Angļu valodas lietojums latviešu jauniešu saziņā

Siliņa Linda. Antropocentrisms agro jauno laiku Livonijas hronikās – politiskā tēla rašanās (Indriķa un Dionīsija Fabrīcija hroniku salīdzinājums)

Kļaviņa Laura. Kinoamatierisms kā radošās izpausmes veids padomju laikos Latvijā: kinoamatieru studijas “Sigulda” piemērs”.

Cunajeva Jelizaveta, Pasternaka Karīna. Zinātnieka profesijas attēlojums Rīgas X skolas 1. un 4. klašu skolēnu zīmējumos. 

Švandere Alise. Pētniecības biobanku izpētes rezultātu atgriešana: donoru skatījums.

16:30 - 17:00
Kafijas pauze
17:00 - 18:30
Sekcija Homo et societas
Dizaina domāšanas darbnīca: no problēmas līdz risinājumam”, lektors Didzis Sprūds (UX dizaineris, SEB banka)

Ķeire Renāte. Pilsētu un universitāšu autonomija viduslaiku Eiropā 13.–15. gadsimtā

Sustenberga Elīna. Latviešu etniskā atgriešanās migrācija: motīvi un integrācija

Ziemelis Andris, Krilova Sabīne. Pamattiesību subjekta tiesības uz bioloģiski – vizuālā tēla neaizskaramību tehnoloģiju attīstības laikmetā.

Grīnvalde Diāna. Reliģiskais konformisms LPSR: LELB attiecības ar padomju varu 1946-1954. 

Pēča Kristīne. Stāstījumu folklora: aizsarglietas Latgalē (Pēc 2018. un 2019. gada ekspedīciju materiāliem).

19:00 - 20:00
PANELIS "Zinātnes mijiedarbība Latvijā un pasaulē"

Diskusijā piedalās:

Uģis Gruntmanis (endokrinologs, profesors Teksasas universitātē Dalasā, LĀZA vadītājs),

Baiba Bela (LU SZF profesore, LU DMPC pētniece),

Laila Kundziņa (nodibinājums “Latvijas Universitātes fonds”).

Moderators: Līva Kukle.

22. novembris

14:00 - 14:45
MSc. biol Jāņis Ķimša "Atgriezeniskā saite: cilvēks un inovācija"
15:00 - 16:30
Sekcija. Homo et natura
Mācīšanās no valsts: Atvērto datu lietošanas pamācība, lektors Leo Trukšāns (LATA)

Štokmane Maija. Vides komunikācijas attīstības nepieciešamība piekrastes pašvaldībās: sākotnējais situācijas novērtējums un izaicinājumi Jūrmalas kūrortpilsētā.

Višņevska Jana; Syundyukov Emil; Maštalers Maksims; Kistkins Svjatoslavs; Potiļicina Zlata. Programmatūra krūšu dziedzera vēža digitālā skrīninga programmai

Syundyukov Emil; Cīrulnieks Austris; Višņevska Jana; Maštalers Maksims; Zvirbule Helēna. Sensoru izmantošana slimnīcā iegūto izgulējumu novēršanai.

Auliciema Laura. Sūnu purvi kā medus bites ganības – potenciāls un riski

Grīnbauma Inese.  Mīksto nogulumu deformāciju struktūras.

16:30 - 17:00
Kafijas pauze
17:00 - 18.30
Sekcija. Homo et innovationes
“Pieredzes stāsti. Kā zinātne sadarbojas ar industriju?”, piedalās: Didzis Dejus (SquadRobotics valdes loceklis)

Višņevska Jana; Syundyukov Emil; Cīrulnieks Austris; Maštalers Maksims; Kistkins Svjatoslavs. Iegultās iekārtas un programmatūra veselības datu pārraudzībai
rehabilitācijas laikā.

Liepiņš Valts; Virbulis Jānis; Geža Vadims. Pacientam pielāgota digitāla aortas modeļa izveides automatizācijas iespējas

Kostrjukova Karina Kalerija. Biomateriāls osteoartrīta ārstēšanai.

Staņēviča Aiva. Diennakts laika un nedēļas dienas ietekme emociju regulācijā dažādu Latvijas Universitātes fakultāšu studējošo vidū. 

Damberga Daina.  Jaunu 1D ZnO/PDA kodola-čaulas nanostruktūru izveide ar uzlabotām uzbūves, elektroniskajām, optiskajām un jutības īpašībām.

18:30 - 19:00
prof. Igors Šuvajevs "Agregātstāvoklis "Cilvēks""
19:00 - 20:00
Apbalvošana