ANOTĀCIJU VADLĪNIJAS

Anotācija (angliski- abstract) ir īss pētījuma apraksts, kurā ir sniegts neliels, bet koncentrēts ieskats tajā, par ko ir pētījums- tai ir jāspēj izklāstīt Tava pētījuma esenci un galvenos punktus.

Anotāciju var iedalīt 6 daļās:

  1. Pētījuma mērķis;
  2. Pētījuma aktualitāte;
  3. Esošās priekšzināšanas;
  4. Izmantotās metodes;
  5. Iegūtie rezultāti;
  6. Pētījuma nozīme.

!!! Anotācijas kopējais apjoms ir no 1500 līdz 2500 rakstu zīmēm, ieskaitot atstarpes.

!!! Anotācijā nenorādi atsauces- tajā ir jābūt atstpoguļotam Tavam darbam, argumentiem un secinājumiem!

Svarīgi ir pievērst uzmanību šīm detaļām:

Mērķis jeb “kur ir problēma?

Apraksti, ko vēlies ar pētījumu sasniegt! Katram pētījumam ir iemesls, kādēļ tas tiek veikts- visbiežāk tā ir kāda problēma, kuru cenšas risināt caur pētījumu.

Aktualitāte jeb “kāpēc tas ir svarīgi?”

Apraksti, kādēļ Tevis pētītais temats ir svarīgs un aktuāls! Pētījuma aktualitāte ļaus Tev arī labāk izprast tā mērķi.

Priekšzināšanas jeb “ko mēs jau par to zinām?”

Sniedz īsu ieskatu tajā, kas jau par Tevis izvēlēto tematu ir zināms un pētīts! Apzinoties jau zināmo, Tu labāk sapratīsi, kā ar savu pētījumu aizpildīt “tukšos plankumus”.

Metodes jeb “kā es to paveicu?”

Īsi paskaidro pētījumā izmantotās metodes! Ja esi veicis pētījumu, kurā parasti neizšķir konkrētas pētniecības metodes, paskaidro savu pieeju temata izpētē!

Rezultāti jeb “kas sanāca?”

Paskaidro pētījumā iegūtos rezultātus! Koncentrējies uz pašu galveno, kas attiecas uz Tava pētījuma mērķi!

Nozīme jeb “ko tālāk?”

Sniedz ieskatu, kur un kā Tava pētījuma rezultāti var tikt izmantoti tālāk! Pētījumam ne vienmēr ir jārada ko pavisam jaunu, lai tas būtu noderīgs- esošo zināšanu pārskatīšana vai citāda pieeja arī sniedz pienesumu zināšanu uzkrāšanā un aktualizēšanā.

no