ANOTĀCIJU VADLĪNIJAS

Anotācija (angliski- abstract) ir īss pētījuma apraksts, kurā ir sniegts neliels, bet koncentrēts ieskats tajā, par ko ir pētījums- tai ir jāspēj izklāstīt Tava pētījuma esenci un galvenos punktus.

Anotāciju var iedalīt 5 daļās:

  1. Pētījuma mērķis;
  2. Pētījuma aktualitāte;
  3. Pētījuma tēmas līdzšinējais izpētes stāvoklis;
  4. Pētījuma metodes;
  5. Galvenie secinājumi.

!!! Anotācijas kopējais apjoms ir no 1500 līdz 2500 rakstu zīmēm, ieskaitot atstarpes.

!!! Anotācijā nenorādi atsauces- tajā ir jābūt atstpoguļotam Tavam darbam, argumentiem un secinājumiem!

Svarīgi ir pievērst uzmanību šīm detaļām:

Mērķis jeb “kur ir problēma?

Apraksti, ko vēlies ar pētījumu sasniegt! Katram pētījumam ir iemesls, kādēļ tas tiek veikts – visbiežāk tā ir kāda problēma, kuru cenšas risināt ar pētījumu palīdzību.

Aktualitāte jeb “kāpēc tas ir svarīgi?”

Apraksti, kādēļ Tavs pētītais temats ir svarīgs, nozīmīgs un aktuāls! Pētījuma aktualitāte ļaus Tev arī labāk izprast tā mērķi.

Izpētes stāvoklis jeb “ko mēs jau par to zinām?”

Sniedz īsu ieskatu tajā, kas par Tavu izvēlēto tematu ir jau zināms un pētīts! Apzinoties jau zināmo, Tu labāk sapratīsi, kā ar savu pētījumu aizpildīt “tukšos plankumus”.

Metodes jeb “kā es to paveicu?”

Īsi paskaidro pētījumā izmantotās metodes! Ja esi veicis pētījumu, kurā parasti neizšķir konkrētas pētniecības metodes, paskaidro savu pieeju temata izpētē!

Rezultāti jeb “kas sanāca?”

Paskaidro pētījumā iegūtos rezultātus! Koncentrējies uz pašu galveno, kas attiecas uz Tava pētījuma mērķi!