Aizvadīta trešā LU Studentu zinātniskā konference

2021. gada novembra beigās – 27. un 28. novembrī –  attālinātajā formā izskanēja jau trešā LU Studentu zinātniskā konference ar nosaukumu “Initium”, kas tiek īstenota sadarbībā ar LU Studentu padomi un LU inovāciju centru LUMIC.

“Initium” latīņu valodā nozīmē “sākums”, jo šī konference ir sākums un atspēriena punkts studentiem – jaunajiem pētniekiem, kur spert pirmos soļus zinātnē, iegūt jaunus domubiedrus, kā arī motivāciju darboties tālāk un gandarījumu par paveikto. Šogad konferencē piedalījās 19 dalībnieku gan no Latvijas Universtātes, gan no Tartu Universitātes, kuri savus darbus prezentēja kādā no četrām sekcijām: dabas, humanitārajās, medicīnas un veselības vai sociālajās zinātnēs.

LU Studentu zinātniskajā konferencē piedalījās arī vieslektori – politoloģijas zinātņu doktors un RSU docents Māris Andžāns stāstīja par sociālo zinātņu nozīmi un izaicinājumiem mūsdienās un RSU Medicīnas fakultātes domiece un asociētā profesore Jūlija Voicehovska dalījās ar priekšlasījumu par starpnozaru pieeju cilvēka novecošanas izpētē. Konferencē bija iespējams iepazīties ar LU Zinātniskajiem institūtiem – LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtu, par kuru stāstīja instiūta direktors Egils Staladzāns, un LU Cietvielu fizikas institūtu, par kura darbību stāstīja institūta vadošais pētnieks Anatolijs Šarakovskis.

Konferences dalībnieku referātus vērtēja nozares profesionāļi: stipendiju žūrija un zinātniskā komisija. Pateicoties LU Inovāciju centra LUMIC atbalstam, mērķstipendijas sava pētījuma attīstīšanai pēc žūrijas vērtējuma saņēma 10 studentu: Klinta Mellupa, Kaspars Markus Molls, Elizabete Grinblate, Viktorija Soņeca, Zane Meļķe, Anna Holberga, Ernests Tomass Auziņš, Anitra Zīle, Inese Grīnbauma, Uģis Eismonts. 

Savukārt pēc zinātniskās komisijas vērtējuma tika izvērtēti labākie darbi, kas tika izvirzīti iespiešanai rakstu krājumā, kas elektroniskā versijā būs pieejams pavasarī. Rakstu krājumam tika izvirzīti šādu studentu darbi: Inese Grinbauma, Anna Holberga, Uģis Eismonts, Ernests Tomass Auziņš, Anitra Zīle, Nanija Lība Zukule, Kaspars Markus Molls, Elvīra Kalniņa, Elizabete Grinblate, Klinta Mellupa, Diāna Hristenko, Zane Meļķe, Juta Valdmane, Paula Kļaviņa, Viktorija Soņeca. Simpātiju balvas saņēma 3 konferences dalībnieki: Elizabete Grinblate, Madara Leimane un Nanija Lība Zukule.

Konference risinājās tiešsaistē, abu dienu ieraksti ir vērojami LU Studentu padomes Youtube kanālā. Aizvadītās konferences programma, dalībnieku tēmas, kā arī cita informācija pieejama konferences mājaslapā: https://konference.lusp.lv/ 

Leave a Reply