Konferenču dalībnieku pieredzes stāsti: Kaspars Markus Molls

LU VFF Vēstures maģistra studiju programmas 1. kursa studenta Kaspars Markus Molls piedalījās 2021. gada LU Studentu zinātniskajā konferencē ar darbu “Daugavas ūdensceļa ostas vietas Latvijas teritorijā vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaiku sākumposmā” humanitāro zinātņu sekcijā.

Pēc stipendiju žūrijas vērtējuma, pateicoties LU Inovāciju centra LUMIC atbalstam, Kaspars saņēma mērķstipendiju sava pētījuma attīstīšanai, savukārt pēc zinātniskās komisijas vērtējuma viņa darbs tika atzīts par vienu no labākajiem, kas tika izvirzīts iespiešanai rakstu krājumā.

Kas bija iedvesma piedalīties šajā konferencē?

2021. gada konferencē uzstājos ar tēmu “Daugavas ūdensceļa ostas vietas vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaiku sākumposmā”. Tā paša gada sākumā bija veicis apjomīgu pētījumu par šo tēmu un gribēju plašāku auditoriju, ārpus fakultātes, iepazīstināt ar tā rezultātiem, kā arī vēlējos šo tēmu vairāk sabiedrībā popularizēt. Konferences dalībnieku iespēju iegūt stipendijas tēmas izpētes turpināšanai bija arī motivējoša.

Kāpēc ieteiktu citiem studentiem piedalīties?
Tieši tā iemesla dēļ, kāpēc pats piedalījos – izmantojiet iespēju pastāstīt citiem par savu pētījumu, jo bieži studentu ‘maciņos’ slēpjas ļoti labi pētījumi, kas ārpus savas fakultātes vai studiju programmas rāmjiem ārā neiziet. Studentu zinātniskā konference ir labs atspēriena punkts tālākam darbam pētniecībā, jo līdzās iespējai iegūt stipendiju, darbus izvērtē un komentē profesionāļi, tā sniedzot būtiskas rekomendācijas, kas var būt noderīgas dodoties tālāk uz plašāka mēroga konferencēm vai attīstot pētījumu plašāk.

Kāpēc ir svarīgi ar sava pētījuma rezultātiem dalīties un iepazīstināt citus?
Tas var parādīt plašākai sabiedrībai to, ka šādas konkrētas tēmas tiek pētītas. Nevar zināt, kas konferenci klausīsies – varbūt tas būs kāds nozares eksperts, kas redzēs perspektīvas jaunajā zinātniekā un viņa/viņas pētījumā un dos iespēju strādāt un pelnīt. Vēl pastāv varbūtība, ka pētījuma prezentēšana iedrošinās citus arī pievērsties tamlīdzīgu tēmu izpētei – vienmēr ir labi, ja tēmu pēta vairāki speciālisti, tas veicina diskusiju un rezultātu dažādību.

Kur meklēt iedvesmu zinātniskajā darbībā – pētīšanai un jaunu atklājumu meklēšanā?
Iedvesma meklējama paša intereses dziļumos – ir grūti pētīt to, kas pašam neinteresē, tāpēc arī konference ir iespēja rakstīt referātu par sevis interesējošu tēmu. Manā gadījumā būtiski iedvesmas smelšanai un uzturēšanai ir pētījumu veikt ne tikai pie datora, bet arī fiziski dabā – pirms pagājušā gada konferences es apsekoju dabā potenciālās Daugavas ūdensceļa ostas vietas, tā gūstot svaigu un reālu redzējumu savam pētījumam.

Vai un kā dalība konferencē ir ietekmējusi tālāko dalībnieka zinātnisko darbību?
Mana dalība konferencē deva man garīgu dzinuli turpināt pētīt šo tēmu, jo mans pētījums guva labu rezonansi un pozitīvas atsauksmes. Kā arī to noklausījās eksperts, kas mani uzaicināja uz pārrunām par potenciālajām tālākās sadarbības iespējām. Konferencē nopelnītā stipendija man arī bija labs atbalsts tālākajā zinātniskajā darbībā – par daļu stipendijas naudas apbraukāju nākamā ūdensceļa, Ventas, objektus, kā arī naudu izmantoju, lai varētu papildus apmeklēt muzeja praksi Kuldīgas novada muzejā. Tas viss bija ļoti būtisks manu kompetenču attīstībā, kā rezultātā esmu tagad jau patstāvīgs pētnieks savā jomā.

Leave a Reply