Intervija ar LU Studentu zinātniskās konferences idejas autori Elīzu Dālderi

Kādas bija sajūtas, veidojot pirmo Latvijas Universitātes Studentu zinātnisko konferenci?

Daudz laika pavadījām pie ideju ģenerēšanas un konsultācijām ar ekspertiem, jo mūsu ambīcijas bija lielas, taču laiks – ierobežots. Protams, bija satraukums, vai esam pietiekami informējuši sabiedrību un vai kāds atnāks un vēlēsies piedalīties. Saskārāmies arī ar skepsi, vai studējošie var uzorganizēt kvalitatīvu konferenci, tāpēc vēlējāmies pierādīt, ka, lai arī mums nav pieredzes, mums ir spēja mācīties un atrast īsto formātu. Mēs zinātnisko konferenci papildinājām ar diskusijām, workshopiem (darbnīcām) un veidojām daudzveidīgu programmu, lai ikvienam studējošajam būtu interesanti piedalītes un iesaistīties. Konferences dienā bija patīkama sajūta, jo dalībnieki bija apmierināti ar tās formātu. Bija prieks redzēt starpdisciplināro aspektu, jo dažādu fakultāšu studenti sarunājās viens ar otru un interesējās arī par citām tēmām.

Kā tiešsaistes formāts ietekmē konferenci?

Otrā zinātniskā konference, kuras organizēšanā piedalījos, notika tiešaistē. Konferenci tiešaistes formātā organizēt ir iespējams. Protams, ir tehnoloģiskie izaicinājumi, ar kuriem bija jāsaskarās, taču tas netraucēja. Diskusijas, kas izvērtās 2020. gadā, bija tikpat dzīvas, kādas tās bija 2019. gada konferencē, kad tā notika klātienē. Tiešsaistes formāts ir sevi attaisnojis, taču nevar noliegt, ka svarīgs ir arī klātbūtnes un satikšanās iespējas.

Kāpēc studentiem jāiesaistās zinātnē?

Starptautiski pētījumi norāda uz korelāciju – jo agrāk studējošais tiek iesaistīts zinātnē, jo lielāka iespēja, ka viņš zinātnē iesaistīsies arī turpmāk un būs gatavs izaicinājumiem, kas viņu sagaida; kā arī studiju procesā sasniegs augstākus rezultātus. Zinātne ir jaunrade, un tajā students  var būt jaunatklājējs, kurš rada inovācijas, atklāj jaunus skatupunktus uz sabiedriski politiskiem procesiem, palīdz iepazīt pašiem sevi. Jaunatklājot mēs varam pasauli padarīt  zinošāku un sabiedrībā cīnīties pret dezinformāciju, atrast jaunus ceļus, kā, piemēram, cīnīties pret klimata krīzi.  Zinātne ir izšķiroši svarīga arī šodien, jo bez tās līdzdalības lēmumu pieņēmējiem  ir ļoti grūti pieņemt lēmumus. 

Kāds ir zinātniskās konferences galvenais mērķis?

Konference ir gan pieredzes apmaiņas platforma, gan atbalsta mehānisms studentiem, lai viņi uzzinātu, ko nozīmē piedalīties zinātniskā konferencē, kā notiek zinātniska darba sagatavošana publicēšanai, kā  saņemt atsauksmes un pieņemt kritiku.

Leave a Reply