“12. maijā iznāks konferences “Homo et…” zinātnisko rakstu krājums.”

2019. gada rudenī Latvijas Universitātē (LU) notika pirmā Studentu zinātniskā konference. Zem virstēmas “Homo et…” jeb “Cilvēks un…” 20 jaunie pētnieki no bakalaura un maģistra studiju līmeņiem pulcējās vienuviet, lai uz 2 dienām prezentētu savus pētījumus 4 sekcijās – persona, societas, natura un innovationes. Akcentējot starpdisciplinaritātes nozīmi inovatīvu pētījumu radīšanā, konferences galvenais uzsvars tika likts uz zinātņu savstarpējo mijiedarbību, neierobežojot pētījumu sekcijas līdz konkrētām nozarēm. Papildus tam, konferences dalībniekiem un vairāk nekā 150 apmeklētājiem bija iespēja klausīties pētnieku vieslekcijas, piedalīties nozaru ekspertu vadītās meistarklasēs, kā arī apmeklēt paneļdiskusiju “Zinātnes mijiedarbība Latvijā un ārzemēs”.

Par spīti tam, ka formāli konference noslēdzās jau pagājušā gada rudenī, līdz patiesam noslēgumam tā ir nonākusi tikai tagad, jo šajā pavasarī LU Akadēmiskais apgāds ir izdevis konferences zinātnisko rakstu krājumu “Homo et…”, kuru sastādījusi konferences projekta vadītāja Elīza Dāldere. Tajā ir apkopoti 9 konferencē izskanējušu tieši studentu veikti pētījumi tādās zinātnes nozarēs kā  valodniecība, vēsture, bioloģija un medicīna. Krājums ir īpašs ar to, ka lielākajai daļai autoru tā ir pirmā zinātniskā publikācija. Lai atklātu zinātnisko rakstu krājumu un uzzinātu vairāk par to, kā pieteikties otrajai studentu zinātniskajai konferencei, aicinām uz krājuma atvēršanas pasākumu tiešsaistē 12. maijā plkst. 18:00 šeit.

Krājuma atklāšanā konferences organizatori iepazīstinās ar rakstu krājumā apkopotajiem pētījumiem, kas sava tematiskā daudzveidīguma dēļ būs noderīgs plašam lasītāju lokam, it īpaši tiem, kas interesējas par pētnieciskajām aktualitātēm studentu vidū. Papildus tam sekos divi priekšlasījumi. LU docents Artis Svece savā  priekšlasījumā “Zinātne latviešu valodā” apcerēs un virzību uz globālu zinātnes valodu un ko tas nozīmētu latviešu valodai.  Savukārt Latvijas Biomedicīnas un studiju centra direktors, LU molekulārās bioloģijas profesors Jānis Kloviņš priekšlasījumā “Lielo datu izmantošana personalizētai veselībai pasaulē un Latvijā” analizēs, kā, mainoties sabiedrības demogrāfiskajai struktūrai, tiek meklētas jaunas pieejas slimību ārstēšanai. 

Studentu zinātnisko rakstu krājums pēc atvēršanas būs brīvi pieejams tiešsaistē LU Akadēmiskā apgāda mājaslapā. Visi konferences rakstu krājumā apkopotie raksti ir anonīmi recenzēti.

Leave a Reply