Izsludināta pieteikšanās LU Studentu zinātniskajai konferencei “Mundus et…”

“Scientia est potentia!” jeb “Zināšanas ir spēks!” – ar šādu moto jau otro gadu pēc kārtas Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) izsludina pieteikšanos studentu zinātniskajai konferencei “Mundus et…”, kas notiks šī gada 22.–23. oktobrī. Labāko referātu autori varēs ne tikai pretendēt uz zinātnisku publikāciju rakstu krājumā un interneta žurnālā “Satori”, bet arī iegūt kādu no mērķstipendijām pētījuma turpināšanai.

Par šī gada konferences “Mundus et…” dalībnieku var kļūt jebkuras augstskolas bakalaura, maģistra vai profesionālās augstākās izglītības programmās studējošais, kas vēlas iepazīstināt plašāku publiku ar studiju procesā vai ārpus tā veikto pētījumu rezultātiem, kā arī iegūt savu pirmo zinātnisko publikāciju. Saskaņā ar konferences virstēmu, dalībnieki tiks mudināti aplūkot pasauli globālā mērogā, uzsvaru liekot uz pasaules mijiedarbību ar cilvēku, idejām, zinātni un sabiedrību. “Neviens nenoliegs, ka pasaule šobrīd atrodas sarežģītā situācijā – šādi brīži tomēr ļauj ne vien piebremzēt un izvērtēt apkārtnotiekošo plašākā kontekstā, bet arī paver ceļu inovācijām un atklājumiem pētniecībā, kādi līdz šim nav bijuši iespējami,” skaidro konferences “Mundus et…” projekta vadītājs Jēkabs Akermanis.

Darbi tiks pieņemti četrās sekcijās, kas vērstas uz ierastā nozaru iedalījuma robežu pārkāpšanu un starpdisciplinaritāti, kā arī ļauj konferences virstēmu aplūkot no dzīvības, humanitāro, eksakto un sociālo zinātņu skatpunktiem:

  • “Mundus et homo” (Pasaule un cilvēks);
  • “Mundus et idea” (Pasaule un ideja);
  • “Mundus et sciens” (Pasaule un saprāts);
  • “Mundus et communitas” (Pasaule un sabiedrība).

“Studentu inovāciju grantu projekta ietvaros perspektīvāko zinātnisko referātu autoriem tiks piešķirtas mērķstipendijas, kuru kopējais fonds ir 9120 EUR. Vēlamies, lai šīs stipendijas dotu motivāciju tālākiem pētījumiem un jaunām inovācijām Latvijā un pasaulē”, uzsver Latvijas Universitātes rektora vietniece digitālās sabiedrības jautājumos profesore Signe Bāliņa.

Tāpat labāko konferences ziņojumu autoriem būs iespēja iekļaut savu darbu kā zinātnisku publikāciju LU Akadēmiskā apgāda izdotā rakstu krājumā “Mundus et…”, bet viens autors saņems iespēju publicēt darbu kultūras un patstāvīgas domas interneta žurnālā “Satori”.

Referātu tēmas pieteikumi tiks gaidīti līdz 2020. gada 30. jūnijam, aizpildot konferences komunikācijas kanālos esošo pieteikuma anketu, kā arī tai pievienojot darba anotāciju. Vairāk par konferences norisi, pieteikumu iesniegšanu un vērtēšanas kritērijiem var uzzināt konferences mājaslapā https://konference.lusp.lv, kā arī sekojot konferences aktualitātēm sociālajos tīklos.

Finansējumu stipendijām nodrošina LU Microsoft Inovāciju centra administrētais projekts “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” (projekta nr. 1.1.1.3/18/A/007) un tās saņems perspektīvākie referāti pēc žūrijas komisijas ieskatiem.

Par pagājušā gada konferenci

Pagājušā gada konference “Homo et…” bija pirmā studentu zinātniskā konference LU. Katrā sekcijā pirmās trīs vietas ieguva apbalvojumus, taču Līva Kukle, Elīna Sustenberga, Inese Grīnbauma un Valts Liepiņš kā sekciju uzvarētāji saņēma galveno balvu 200 EUR stipendijas apmērā sadarbībā ar SEB banku. Papildus tam, internetžurnāla “Satori” specbalvu – iespēju savu darbu publicēt internetžurnālā, kā arī ierakstīt kā podkāstu saņēma Līva Kukle ar darbu “Jā, that’s true: angļu valodas lietojums latviešu jauniešu saziņā”. No konferencē izskanējušajiem referātiem deviņi autoru darbi publicēti 12. maijā tiešsaistē atklātajā rakstu krājumā “Homo et…”, ko izdevis LU Akadēmiskais apgāds. Jebkuram interesentam ir iespēja to izlasīt tiešsaistē LU Akadēmiskā apgāda mājaslapā sadaļā “Brīvpieejas izdevumi”.

Leave a Reply